RemoteAuthenticationActions.Profile Pole

Definicja

Akcja przejdź do profilu użytkownika.

public: System::String ^ Profile;
public const string Profile;
val mutable Profile : string
Public Const Profile As String 

Wartość pola

String

Dotyczy