RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions> Klasa

Definicja

Opcje uwierzytelniania zdalnego.

generic <typename TRemoteAuthenticationProviderOptions>
 where TRemoteAuthenticationProviderOptions : gcnew()public ref class RemoteAuthenticationOptions
public class RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions> where TRemoteAuthenticationProviderOptions : new()
type RemoteAuthenticationOptions<'RemoteAuthenticationProviderOptions (requires 'RemoteAuthenticationProviderOptions : (new : unit -> 'RemoteAuthenticationProviderOptions))> = class
Public Class RemoteAuthenticationOptions(Of TRemoteAuthenticationProviderOptions)

Parametry typu

TRemoteAuthenticationProviderOptions

Typ podstawowych opcji dostawcy.

Dziedziczenie
RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions>

Konstruktory

RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions>()

Właściwości

AuthenticationPaths

Pobiera lub ustawia RemoteAuthenticationApplicationPathsOptions .

ProviderOptions

Pobiera lub ustawia opcje dostawcy.

UserOptions

Pobiera lub ustawia RemoteAuthenticationUserOptions .

Dotyczy