ElmPageMiddleware Klasa

Definicja

Umożliwia wyświetlanie dzienników przechwytywanych przez ElmCaptureMiddleware .

public ref class ElmPageMiddleware
public class ElmPageMiddleware
type ElmPageMiddleware = class
Public Class ElmPageMiddleware
Dziedziczenie
ElmPageMiddleware

Konstruktory

ElmPageMiddleware(RequestDelegate, IOptions<ElmOptions>, ElmStore)

Metody

Invoke(HttpContext)

Dotyczy