ViewOptions Klasa

Definicja

Opcje wyświetlania dzienników Elm.

public ref class ViewOptions
public class ViewOptions
type ViewOptions = class
Public Class ViewOptions
Dziedziczenie
ViewOptions

Konstruktory

ViewOptions()

Właściwości

MinLevel

Minimalna LogLevel Liczba dzienników pokazywanych na stronie Elm.

NamePrefix

Prefiks nazw rejestratorów dzienników pokazywanych na stronie Elm.

Dotyczy