Microsoft.AspNetCore.Html Przestrzeń nazw

Zawiera typy służące do manipulowania zawartością HTML.

Klasy

HtmlContentBuilder

Implementacja IHtmlContentBuilder korzystająca z listy w pamięci.

HtmlContentBuilderExtensions

Metody rozszerzenia dla IHtmlContentBuilder .

HtmlFormattableString

Implementacja IHtmlContent złożonego formatowania ciągów (zobacz, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/txafckwd(v=vs.110).aspx) który kod HTML koduje sformatowane argumenty.

HtmlString

IHtmlContentImplementacja, która opakowywuje kodowany w formacie HTML String element .

Interfejsy

IHtmlContent

Zawartość HTML, którą można zapisywać do elementu TextWriter.

IHtmlContentBuilder

Konstruktor zawartości HTML.

IHtmlContentContainer

Definiuje kontrakt dla IHtmlContent wystąpień, które składa się z kilku składników, które można skopiować do obiektu IHtmlContentBuilder .

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zakodowanej zawartości HTML, zobacz zapobieganie tworzeniu skryptów między lokacjami (XSS) w ASP.NET Core.