IFeatureCollection Interfejs

Definicja

Reprezentuje kolekcję funkcji HTTP.

public interface class IFeatureCollection : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<Type ^, System::Object ^>>
public interface IFeatureCollection : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<Type,object>>
type IFeatureCollection = interface
    interface seq<KeyValuePair<Type, obj>>
    interface IEnumerable
Public Interface IFeatureCollection
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of Type, Object))
Pochodne
Implementuje

Właściwości

IsReadOnly

Wskazuje, czy kolekcję można zmodyfikować.

Item[Type]

Pobiera lub ustawia danej funkcji. Ustawienie wartości null powoduje usunięcie funkcji.

Revision

Zwiększana dla każdej modyfikacji i może służyć do weryfikowania buforowanych wyników.

Metody

Get<TFeature>()

Pobiera żądaną funkcję z kolekcji.

Set<TFeature>(TFeature)

Ustawia danej funkcji w kolekcji.

Dotyczy