ResponseHeaders.Expires Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wygasa nagłówka odpowiedzi HTTP.

public:
 property Nullable<DateTimeOffset> Expires { Nullable<DateTimeOffset> get(); void set(Nullable<DateTimeOffset> value); };
public DateTimeOffset? Expires { get; set; }
member this.Expires : Nullable<DateTimeOffset> with get, set
Public Property Expires As Nullable(Of DateTimeOffset)

Wartość właściwości

Nullable<DateTimeOffset>

Dotyczy