UpperInvariantLookupNormalizer Klasa

Definicja

Implementuje przez przekonwertowanie kluczy na ich niezmienną reprezentację kultury z ILookupNormalizer wielkich liter.

public ref class UpperInvariantLookupNormalizer : Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer
public ref class UpperInvariantLookupNormalizer sealed : Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer
public class UpperInvariantLookupNormalizer : Microsoft.AspNetCore.Identity.ILookupNormalizer
public sealed class UpperInvariantLookupNormalizer : Microsoft.AspNetCore.Identity.ILookupNormalizer
type UpperInvariantLookupNormalizer = class
    interface ILookupNormalizer
Public Class UpperInvariantLookupNormalizer
Implements ILookupNormalizer
Public NotInheritable Class UpperInvariantLookupNormalizer
Implements ILookupNormalizer
Dziedziczenie
UpperInvariantLookupNormalizer
Implementuje

Konstruktory

UpperInvariantLookupNormalizer()

Metody

Normalize(String)

Zwraca znormalizowaną reprezentację wartości określonej przez przekonwertowanie kluczy na ich niezmienną reprezentację kultury z wielkich key liter.

NormalizeEmail(String)

Zwraca znormalizowaną reprezentację określonego email .

NormalizeName(String)

Zwraca znormalizowaną reprezentację określonego name .

Dotyczy