EventData.EventNamespace Pole

Definicja

Przestrzeń nazw zdarzenia.

protected: System::String ^ EventNamespace;
protected const string EventNamespace;
val mutable EventNamespace : string
Protected Const EventNamespace As String 

Wartość pola

String

Dotyczy