ModelMetadata.MetadataKind Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą rodzaj elementu metadanych reprezentowanego przez bieżące wystąpienie.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Metadata::ModelMetadataKind MetadataKind { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Metadata::ModelMetadataKind get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Metadata.ModelMetadataKind MetadataKind { get; }
member this.MetadataKind : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Metadata.ModelMetadataKind
Public ReadOnly Property MetadataKind As ModelMetadataKind

Wartość właściwości

ModelMetadataKind

Dotyczy