HandlerMethodDescriptor Klasa

Definicja

Reprezentuje opis metody procedury obsługi.

public ref class HandlerMethodDescriptor
public class HandlerMethodDescriptor
type HandlerMethodDescriptor = class
Public Class HandlerMethodDescriptor
Dziedziczenie
HandlerMethodDescriptor

Konstruktory

HandlerMethodDescriptor()

Właściwości

HttpMethod

Pobiera lub ustawia metodę http.

MethodInfo

Pobiera lub ustawia MethodInfo .

Name

Pobiera lub ustawia nazwę.

Parameters

Pobiera lub ustawia parametry dla metody .

Dotyczy