ResponseCompressionProvider(IServiceProvider, IOptions<ResponseCompressionOptions>) Konstruktor

Definicja

Jeśli nie określono dostawców kompresji, domyślnie używany jest program GZip.

public:
 ResponseCompressionProvider(IServiceProvider ^ services, Microsoft::Extensions::Options::IOptions<Microsoft::AspNetCore::ResponseCompression::ResponseCompressionOptions ^> ^ options);
public ResponseCompressionProvider (IServiceProvider services, Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression.ResponseCompressionOptions> options);
new Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression.ResponseCompressionProvider : IServiceProvider * Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression.ResponseCompressionOptions> -> Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression.ResponseCompressionProvider
Public Sub New (services As IServiceProvider, options As IOptions(Of ResponseCompressionOptions))

Parametry

services
IServiceProvider

Usługi do użycia podczas wystąpienia dostawców kompresji.

options
IOptions<ResponseCompressionOptions>

Opcje dla tego wystąpienia.

Dotyczy