RouteConstraintBuilder(IInlineConstraintResolver, String) Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie RouteConstraintBuilder wystąpienia.

public:
 RouteConstraintBuilder(Microsoft::AspNetCore::Routing::IInlineConstraintResolver ^ inlineConstraintResolver, System::String ^ displayName);
public RouteConstraintBuilder (Microsoft.AspNetCore.Routing.IInlineConstraintResolver inlineConstraintResolver, string displayName);
new Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteConstraintBuilder : Microsoft.AspNetCore.Routing.IInlineConstraintResolver * string -> Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteConstraintBuilder
Public Sub New (inlineConstraintResolver As IInlineConstraintResolver, displayName As String)

Parametry

inlineConstraintResolver
IInlineConstraintResolver

Element IInlineConstraintResolver.

displayName
String

Nazwa wyświetlana (do użycia w komunikatach o błędach).

Dotyczy