BaseVsaEngine.isDebugInfoSupported Pole

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy informacje debugowania są obsługiwane.Gets or sets a value that indicates whether debug information is supported.

protected: bool isDebugInfoSupported;
protected bool isDebugInfoSupported;
val mutable isDebugInfoSupported : bool
Protected isDebugInfoSupported As Boolean 

Wartość pola

Boolean

Dotyczy