HeaderNames.XFrameOptions Pole

Definicja

Pobiera nazwę nagłówka HTTP opcji X-Frame-Options.

public: static initonly System::String ^ XFrameOptions;
public static readonly string XFrameOptions;
 staticval mutable XFrameOptions : string
Public Shared ReadOnly XFrameOptions As String 

Wartość pola

String

Dotyczy