StringWithQualityHeaderValue.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość nagłówka ciągu.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); };
public:
 property Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment Value { Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment get(); };
public string Value { get; }
public Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment Value { get; }
member this.Value : string
member this.Value : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment
Public ReadOnly Property Value As String
Public ReadOnly Property Value As StringSegment

Wartość właściwości

String
StringSegment

Dotyczy