ActionsPane.AutoScrollOffset Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia miejsce, do którego okienko akcji jest przewijane, gdy ScrollControlIntoView(Control) Metoda jest wywoływana.

[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
public System.Drawing.Point AutoScrollOffset { get; set; }

Wartość właściwości

Point

Lokalizacja, do której jest przewijane okienko akcje, gdy ScrollControlIntoView(Control) wywoływana jest metoda. Wartość domyślna to lewy górny róg kontrolki użytkownika.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość zapewnia te same funkcje, co System.Windows.Forms.Control.AutoScrollOffset Właściwość. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tej właściwości, zobacz System.Windows.Forms.Control.AutoScrollOffset .

Dotyczy