NamedRange.DisplayFormat Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który reprezentuje ustawienia wyświetlania dla określonego zakresu.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.DisplayFormat DisplayFormat { get; }

Wartość właściwości

DisplayFormat

Obiekt, który reprezentuje ustawienia wyświetlania dla określonego zakresu.

Uwagi

Uwaga

Ta właściwość jest wyświetlana w technologii IntelliSense w projektach programu Excel 2007 przeznaczonych dla Program .NET Framework 4 . Nie można użyć tej właściwości w projektach programu Excel 2007.

Dotyczy