ServiceRpcDescriptor.RpcOrderPreservingSynchronizationContext.Dispose Metoda

Definicja

Powoduje SynchronizationContext odrzucenie wszystkich przyszłych ogłoszonych zadań i zwalnia procesor kolejki, gdy jest pusty.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dotyczy