ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>.next Metoda

Definicja

Zmniejsza iterator do poprzedniego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji przed początkiem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Decrements the iterator to the previous position in the underlying container, or to the first position in front of the beginning of container if the container has been completely traversed.

public:
 virtual void next();
public virtual void next ();
abstract member next : unit -> unit
override this.next : unit -> unit
Public Overridable Sub next ()

Dotyczy