AdoDotNetObjectItemComparer(DataConnection) Konstruktor

Definicja

Konstruktor klas. Inicjuje nowe wystąpienie AdoDotNetObjectItemComparer klasy z połączeniem ze źródłem danych.

public:
 AdoDotNetObjectItemComparer(Microsoft::VisualStudio::Data::DataConnection ^ connection);
public AdoDotNetObjectItemComparer (Microsoft.VisualStudio.Data.DataConnection connection);
new Microsoft.VisualStudio.Data.AdoDotNet.AdoDotNetObjectItemComparer : Microsoft.VisualStudio.Data.DataConnection -> Microsoft.VisualStudio.Data.AdoDotNet.AdoDotNetObjectItemComparer
Public Sub New (connection As DataConnection)

Parametry

connection
DataConnection

Połączenie ze źródłem danych.

Dotyczy