DkmActiveStatementFlags Wyliczenie

Definicja

Określa aktywną lokalizację instrukcji.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 15 Update 5 (DkmApiVersion. VS15Update5).

To wyliczenie obsługuje bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class DkmActiveStatementFlags
[System.Flags]
public enum DkmActiveStatementFlags
[<System.Flags>]
type DkmActiveStatementFlags = 
Public Enum DkmActiveStatementFlags
Dziedziczenie
DkmActiveStatementFlags
Atrybuty

Pola

Leaf 1

Aktywna instrukcja znajduje się w ramce liścia.

MethodUpToDate 8

Metoda jest aktualna.

MidStatement 2

Aktywna instrukcja jest częściowo wykonywana.

None 0

Nie określono lokalizacji.

NonUser 4

Aktywna instrukcja IL nie znajduje się w kodzie użytkownika.

Dotyczy