DkmClrCaughtExceptionInformation.FrameStart Właściwość

Definicja

Rozpocznij adres bieżącej ramki.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property long FrameStart { long get(); };
public:
 property long long FrameStart { long long get(); };
public long FrameStart { get; }
member this.FrameStart : int64
Public ReadOnly Property FrameStart As Long

Wartość właściwości

Int64

Dotyczy