DkmClrCaughtExceptionInformation.OnClrDebugMonitorExceptionCaught Metoda

Definicja

Zgłoś zdarzenie ClrDebugMonitorExceptionCaught. Składniki implementujące interfejs ujścia zdarzeń otrzymają powiadomienie o zdarzeniu. Kontrolka zwróci wynik po powiadomieniu wszystkich składników.

Ograniczenie lokalizacji: interfejs API musi zostać wywołany ze składnika monitora (poziom składnika < 100 000).

Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

public:
 void OnClrDebugMonitorExceptionCaught();
public:
 void OnClrDebugMonitorExceptionCaught();
void OnClrDebugMonitorExceptionCaught();
public void OnClrDebugMonitorExceptionCaught ();
member this.OnClrDebugMonitorExceptionCaught : unit -> unit
Public Sub OnClrDebugMonitorExceptionCaught ()

Dotyczy