DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult(DkmClrAsyncMethodLocation) Konstruktor

Definicja

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncMethodLocation.

public:
 DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult(Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrAsyncMethodLocation AsyncLocation);
public:
 DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult(Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrAsyncMethodLocation AsyncLocation);
 DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult(Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrAsyncMethodLocation AsyncLocation);
public DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult (Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrAsyncMethodLocation AsyncLocation);
new Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrAsyncMethodLocation -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult
Public Sub New (AsyncLocation As DkmClrAsyncMethodLocation)

Parametry

AsyncLocation
DkmClrAsyncMethodLocation

Podczas Lokalizacja danej instrukcji.

Dotyczy