DkmManagedHeapRootInfo Struktura

Definicja

Reprezentuje informacje o zarządzanym katalogu głównym sterty.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public value class DkmManagedHeapRootInfo
public value class DkmManagedHeapRootInfo
struct DkmManagedHeapRootInfo
[System.Runtime.InteropServices.Guid("7ccd05ef-9127-6160-f766-ac0d5c7bb7ec")]
public struct DkmManagedHeapRootInfo
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("7ccd05ef-9127-6160-f766-ac0d5c7bb7ec")>]
type DkmManagedHeapRootInfo = struct
Public Structure DkmManagedHeapRootInfo
Dziedziczenie
DkmManagedHeapRootInfo
Atrybuty

Konstruktory

DkmManagedHeapRootInfo(UInt64, GCReferenceType, String, UInt64)

Zainicjuj nową wartość DkmManagedHeapRootInfo.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

Pola

Address

Adres obiektu.

ExtraData

Pole ExtraData struktury CorGCReference, które zmienia się w zależności od typu głównego. Na przykład dla uchwytów zależnych jest to łącze do obiektu pomocniczego. W przypadku dojść dojście RefCount jest to liczba odwołań.

RootName

Nazwa obiektu głównego (jeśli jest dostępna).

RootType

Typ główny obiektu.

Dotyczy