DkmMetadataStatus Wyliczenie

Definicja

Określa, czy metadane są dostępne dla danego wystąpienia modułu.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public enum class DkmMetadataStatus
public enum class DkmMetadataStatus
enum DkmMetadataStatus
public enum DkmMetadataStatus
type DkmMetadataStatus = 
Public Enum DkmMetadataStatus
Dziedziczenie
DkmMetadataStatus

Pola

NotDetermined 0

Nie określono.

NotPresent 2

Metadane nie są obecne. Ten przypadek może wystąpić tylko w minizrzutów bez sterty, gdy nie załadowano pliku binarnego.

Present 1

Metadane są obecne.

Dotyczy