DkmEventCode Wyliczenie

Definicja

Wyliczenie wszystkich zdarzeń, które są obecnie zdefiniowane w tym interfejsie API.

public enum class DkmEventCode
public enum class DkmEventCode
enum DkmEventCode
public enum DkmEventCode
type DkmEventCode = 
Public Enum DkmEventCode
Dziedziczenie
DkmEventCode

Pola

AppDomainCreated 44
AppDomainUnloaded 45
AsyncBreakComplete 0
BinaryLoaded 36
BinaryReloadOpportunity 38
BoundBreakpointHit 1
BreakpointHitWithError 46
ClrDebugMonitorExceptionCaught 37
ComputeKernelExit 2
CustomStop 3
DataBreakpointHit 47
DebugMonitorException 4
EmbeddedBreakpointHit 5
EntryPoint 6
ExceptionContinued 7
ExceptionTriggerHit 8
FuncEvalCompleted 9
FuncEvalStarting 10
GPUSingleStepComplete 11
HiddenEntryPoint 40
InterceptExceptionCompleted 12
LoadComplete 13
ModuleCreate 14
ModuleInstanceLoad 15
ModuleInstanceUnload 16
ModuleSymbolsLoaded 17
ModuleSymbolsReplaced 53
ModuleSymbolsUpdated 18
OutOfBandException 35
ProcessCreate 19
ProcessExit 20
ProcessSnapshotAdded 42
ProcessSnapshotRemoved 43
RecordedProcessQueryUpdated 48
ReturnValues 21
RuntimeBreakpoint 22
RuntimeBreakpointConditionFailed 52
RuntimeBreakpointHitWithError 49
RuntimeDataBreakpointHit 50
RuntimeInstanceLoad 23
RuntimeInstanceLoadComplete 39
RuntimeInstanceUnload 24
ScriptDocumentContentInsert 25
ScriptDocumentContentRemove 26
ScriptDocumentTreeNodeCreate 27
ScriptDocumentTreeNodeUnload 28
ScriptSymbolsUpdated 29
SingleStepComplete 30
StepComplete 31
TaskProviderCreate 32
ThreadCreate 33
ThreadExit 34
ThreadNameChange 41
TraceTimeContextSet 51
VirtualThreadCreate 54

Dotyczy