DkmRawReturnValue Klasa

Definicja

DkmRawReturnValue ma wystarczający kontekst, którego można użyć do częściowego odbudowy i wizualizacji zwracanej wartości wywołania funkcji.

Klasy pochodne: DkmCustomRawReturnValue, DkmNativeRawReturnValue, DkmRawManagedReturnValue

public ref class DkmRawReturnValue abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class DkmRawReturnValue abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class DkmRawReturnValue abstract
[System.Runtime.InteropServices.Guid("eecc8d2d-81c3-9823-e89f-1438471e579d")]
public abstract class DkmRawReturnValue
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("eecc8d2d-81c3-9823-e89f-1438471e579d")>]
type DkmRawReturnValue = class
Public MustInherit Class DkmRawReturnValue
Dziedziczenie
DkmRawReturnValue
Pochodne
Atrybuty

Właściwości

ReturnFrom

Adres IP w symbolu, który został zwrócony jako wywoływany i od. Należy zauważyć, że nie ma gwarancji, gdzie w funkcji ten adres będzie.

TagValue

DkmRawReturnValue jest abstrakcyjną klasą bazową. To Wyliczenie wskazuje klasę pochodną, której wystąpienie jest ten obiekt.

Dotyczy