DkmExceptionInformation.GetExceptionDetails(DkmInspectionSession) Metoda

Definicja

Pobierz szczegóły wyjątku dla tego wyjątku.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 15 RTM (DkmApiVersion. VS15RTM).
public:
 Microsoft::VisualStudio::Debugger::Exceptions::DkmExceptionDetails ^ GetExceptionDetails(Microsoft::VisualStudio::Debugger::Evaluation::DkmInspectionSession ^ InspectionSession);
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Exceptions.DkmExceptionDetails GetExceptionDetails (Microsoft.VisualStudio.Debugger.Evaluation.DkmInspectionSession InspectionSession);
member this.GetExceptionDetails : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Evaluation.DkmInspectionSession -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Exceptions.DkmExceptionDetails
Public Function GetExceptionDetails (InspectionSession As DkmInspectionSession) As DkmExceptionDetails

Parametry

InspectionSession
DkmInspectionSession

Podczas Sesja inspekcyjna służąca do śledzenia okresu istnienia obiektu szczegóły wyjątku.

Zwraca

DkmExceptionDetails

Określoną Zawiera szczegóły dotyczące wyjątku lub obiektu wyjątku wewnętrznego.

Dotyczy