DkmNativeCppReferenceType.ElementType Właściwość

Definicja

Reprezentuje symbol dla typu C++.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 14 Update 2 (DkmApiVersion. VS14Update2).
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Native::Cpp::DkmNativeCppType ^ ElementType { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Native::Cpp::DkmNativeCppType ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Native.Cpp.DkmNativeCppType ElementType { get; }
member this.ElementType : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Native.Cpp.DkmNativeCppType
Public ReadOnly Property ElementType As DkmNativeCppType

Wartość właściwości

DkmNativeCppType

Dotyczy