DkmSteppingCodePathSource Klasa

Definicja

Obiekt używany do filtrowania dla kroku do określonego.

public ref class DkmSteppingCodePathSource
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class DkmSteppingCodePathSource
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class DkmSteppingCodePathSource
[System.Runtime.InteropServices.Guid("b4f7a81a-62b9-de29-106d-5f055114810a")]
public class DkmSteppingCodePathSource
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("b4f7a81a-62b9-de29-106d-5f055114810a")>]
type DkmSteppingCodePathSource = class
Public Class DkmSteppingCodePathSource
Dziedziczenie
DkmSteppingCodePathSource
Atrybuty

Właściwości

InstructionAddress

Instrukcja Address w lokalizacji, aby rozpocząć wyszukiwanie kroków w określonych ścieżkach kodu.

InstructionSymbol

Symbol instrukcji w lokalizacji, aby rozpocząć wyszukiwanie kroków w określonych ścieżkach kodu.

Language

Język lokalizacji, aby rozpocząć wyszukiwanie kroków w określonych ścieżkach kodu.

Metody

Create(DkmInstructionSymbol, DkmInstructionAddress, DkmLanguage)

Utwórz nowe wystąpienie obiektu DkmSteppingCodePathSource.

GetCodePaths(DkmStackWalkFrame, DkmStepUnit)

GetCodePaths jest wywoływana, aby uzyskać krok do określonych elementów docelowych.

Ograniczenie lokalizacji: interfejs API musi zostać wywołany ze składnika IDE (poziom składnika > 100 000).

Dotyczy