_ImageAttributesFlags Wyliczenie

Definicja

Przedstawia kolor RGBA z czerwonym kanałem w niskiej bajcie do kanału alfa w dużym bajcie.

public enum class _ImageAttributesFlags
public enum class _ImageAttributesFlags
enum _ImageAttributesFlags
public enum _ImageAttributesFlags
type _ImageAttributesFlags = 
Public Enum _ImageAttributesFlags
Dziedziczenie
_ImageAttributesFlags

Pola

IAF_Background -2147483648

Pole tła jest prawidłowe.

IAF_Dpi 8

Pole DPI jest prawidłowe.

IAF_Format 4

Pole format jest prawidłowe.

IAF_Grayscale 1073741824

Zwracany obraz powinien być w skali szarości.

IAF_GrayscaleBiasColor 536870912

Pole GrayscaleBiasColor jest prawidłowe.

IAF_HighContrast 268435456

Pole HighContrast jest prawidłowe.

IAF_OptionalFlags -268435456

Opcjonalne flagi: IAF_Background | IAF_Grayscale | IAF_GrayscaleBiasColor | IAF_HighContrast.

IAF_RequiredFlags 15

Wymagane flagi to: IAF_Size | IAF_Type | IAF_Format | IAF_Dpi.

IAF_Size 1

Pola LogicalWidth i LogicalHeight są prawidłowe.

IAF_Type 2

Pole ImageType jest prawidłowe.

Dotyczy