ImageAttributes Struktura

Definicja

Zapewnia atrybuty obrazu.

public value class ImageAttributes
public struct ImageAttributes
type ImageAttributes = struct
Public Structure ImageAttributes
Dziedziczenie
ImageAttributes

Pola

Background

obowiązkowe Kolor tła, dla którego zostanie wyświetlony obraz.

Dpi

Ustawienie DPI monitora, na którym będzie wyświetlany obraz.

Flags

Flagi wskazujące, które pola struktury są prawidłowe.

Format

Format obrazu (WPF, WinForms, Win32).

GrayscaleBiasColor

obowiązkowe Kolor bias używany do ważenia obrazu w skali szarości.

HighContrast

obowiązkowe Określa, czy Zażądano wersji obrazu o wysokim kontraście.

ImageType

Typ obrazu (mapa bitowa, ikona lub lista obrazów).

LogicalHeight

Wysokość obrazu w jednostkach logicznych (np. wysokość na 100% DPI).

LogicalWidth

Szerokość obrazu w jednostkach logicznych (np. Szerokość na 100% DPI).

StructSize

Rozmiar struktury.

Dotyczy