CurrentParameterChangedEventArgs.NewCurrentParameter Właściwość

Definicja

Pobiera parametr, który jest teraz bieżącym parametrem.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Language::Intellisense::IParameter ^ NewCurrentParameter { Microsoft::VisualStudio::Language::Intellisense::IParameter ^ get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Language::Intellisense::IParameter ^ NewCurrentParameter { Microsoft::VisualStudio::Language::Intellisense::IParameter ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Language.Intellisense.IParameter NewCurrentParameter { get; }
member this.NewCurrentParameter : Microsoft.VisualStudio.Language.Intellisense.IParameter
Public ReadOnly Property NewCurrentParameter As IParameter

Wartość właściwości

IParameter

Nowy bieżący parametr.

Dotyczy