TextDocumentEdit.Edits Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tablicę edycji, która ma zostać zastosowana do dokumentu.

public:
 property cli::array <Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::TextEdit ^> ^ Edits { cli::array <Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::TextEdit ^> ^ get(); void set(cli::array <Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::TextEdit ^> ^ value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="edits")]
public Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.TextEdit[] Edits { get; set; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="edits")>]
member this.Edits : Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.TextEdit[] with get, set
Public Property Edits As TextEdit()

Wartość właściwości

TextEdit[]
Atrybuty

Dotyczy