DescriptionResourceAttribute Klasa

Definicja

Atrybut do udostępniania opisów właściwości właściwości domeny.

public ref class DescriptionResourceAttribute sealed : System::ComponentModel::DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)]
public sealed class DescriptionResourceAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)>]
type DescriptionResourceAttribute = class
    inherit DescriptionAttribute
Public NotInheritable Class DescriptionResourceAttribute
Inherits DescriptionAttribute
Dziedziczenie
DescriptionResourceAttribute
Atrybuty

Konstruktory

DescriptionResourceAttribute(String, Type)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DescriptionAttribute z opisem

DescriptionResourceAttribute(String, Type, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DescriptionAttribute z opisem

Właściwości

Description

Pobiera opis przechowywany w tym atrybucie.

DescriptionKey

Identyfikator zasobu opisu.

ResourceName

Nazwa zasobu.

Type

Wpisz identyfikującą lokalizację zasobu.

Dotyczy