ExtensionContextExtensions.IsSingleDocumentSelection(IVsSelectionContext) Metoda

Definicja

Zwraca czy w aktywnym dokumencie jest tylko jeden zaznaczony element.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool IsSingleDocumentSelection(Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::ExtensionEnablement::IVsSelectionContext ^ context);
public static bool IsSingleDocumentSelection (this Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ExtensionEnablement.IVsSelectionContext context);
static member IsSingleDocumentSelection : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ExtensionEnablement.IVsSelectionContext -> bool
<Extension()>
Public Function IsSingleDocumentSelection (context As IVsSelectionContext) As Boolean

Parametry

Zwraca

Boolean

prawda: Jeśli w aktywnym dokumencie znajduje się dokładnie jeden zaznaczony element false: w przeciwnym razie.

Dotyczy