ListCompartmentSerializer Konstruktor

Definicja

Konstruktor ListCompartmentSerializer

public:
 ListCompartmentSerializer();
public ListCompartmentSerializer ();
Public Sub New ()

Dotyczy