CodeGenerationUtilities.GetPackageNamespace(Dsl) Metoda

Definicja

Pobierz nazwę pakietu DSL dla danego DSL.

public:
 static System::String ^ GetPackageNamespace(Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::Dsl ^ dsl);
public static string GetPackageNamespace (Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.Dsl dsl);
static member GetPackageNamespace : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.Dsl -> string
Public Shared Function GetPackageNamespace (dsl As Dsl) As String

Parametry

dsl
Dsl

Wystąpienie DSL, którego nazwa pakietu zostanie zwrócona.

Zwraca

String

Nazwa pakietu danego DSL.

Dotyczy