ElementMergeDirective.LinkCreationPaths Właściwość

Definicja

Pobiera listę ścieżek linkcreationpath. Ścieżki tworzenia linków zdefiniowane przez dyrektywę scalenia.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Modeling::LinkedElementCollection<Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::DomainPath ^> ^ LinkCreationPaths { Microsoft::VisualStudio::Modeling::LinkedElementCollection<Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::DomainPath ^> ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Modeling.LinkedElementCollection<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainPath> LinkCreationPaths { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.LinkCreationPaths : Microsoft.VisualStudio.Modeling.LinkedElementCollection<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainPath>
Public ReadOnly Property LinkCreationPaths As LinkedElementCollection(Of DomainPath)

Wartość właściwości

LinkedElementCollection<DomainPath>
Atrybuty

Dotyczy