ExtensionExtendsElementSerializer.Read(SerializationContext, ModelElement, XmlReader) Metoda

Definicja

Metoda Public Read (), która deserializacji jedno wystąpienie rola ExtensionExtendsElement z pliku XML.

public:
 override void Read(Microsoft::VisualStudio::Modeling::SerializationContext ^ serializationContext, Microsoft::VisualStudio::Modeling::ModelElement ^ element, System::Xml::XmlReader ^ reader);
public override void Read (Microsoft.VisualStudio.Modeling.SerializationContext serializationContext, Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement element, System.Xml.XmlReader reader);
override this.Read : Microsoft.VisualStudio.Modeling.SerializationContext * Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement * System.Xml.XmlReader -> unit
Public Overrides Sub Read (serializationContext As SerializationContext, element As ModelElement, reader As XmlReader)

Parametry

serializationContext
SerializationContext

Kontekst serializacji.

element
ModelElement

Wystąpienie rola ExtensionExtendsElement w pamięci, które spowoduje uzyskanie deserializowanych danych.

reader
XmlReader

Element XmlReader, z którego mają zostać odczytane zserializowane dane.

Uwagi

Gdy ta metoda jest wywoływana, obiekt wywołujący gwarantuje, że zatwierdzono czytnik XML jest umieszczony w tagu Open XML elementu rola ExtensionExtendsElement, który jest przeznaczony do deserializacji. Metoda musi upewnić się, że gdy zwraca, czytnik jest umieszczony w tagu Open XML następnego elementu równorzędnego lub tag Close elementu nadrzędnego (lub EOF).

Dotyczy