UndoState Wyliczenie

Definicja

Wyliczenie UndoState opisuje stan cofania w Menedżerze cofania

public enum class UndoState
public enum UndoState
type UndoState = 
Public Enum UndoState
Dziedziczenie
UndoState

Pola

Disabled 1

Cofanie jest włączone

DisabledNoFlush 2

COFNIĘTo: mattcur: Użyj tej wartości we własnym Peril. Wyłączenie stosu cofania bez jego opróżniania jest niezwykle niebezpieczne i może spowodować niespójność wewnętrznego modelu. Nie istnieje jednak prawdziwa alternatywa dla zachowywania plików w odpowiedzi na zmiany, które wpływają na interfejs użytkownika i stan wewnętrzny, ale nie pliki dokumentów. DisabledNoFlush zostanie oznaczony jako przestarzały jak najszybciej.

Enabled 0

Cofanie jest włączone

Dotyczy