IDataObject.EnumFormatEtc(UInt32, IEnumFORMATETC) Metoda

Definicja

public:
 int EnumFormatEtc(System::UInt32 dwDirection, [Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IEnumFORMATETC ^ % ppenumFormatEtc);
public:
 int EnumFormatEtc(unsigned int dwDirection, [Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IEnumFORMATETC ^ &  ppenumFormatEtc);
int EnumFormatEtc(unsigned int dwDirection, [Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IEnumFORMATETC const & & ppenumFormatEtc);
public int EnumFormatEtc (uint dwDirection, out Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IEnumFORMATETC ppenumFormatEtc);
abstract member EnumFormatEtc : uint32 * IEnumFORMATETC -> int
Public Function EnumFormatEtc (dwDirection As UInteger, ByRef ppenumFormatEtc As IEnumFORMATETC) As Integer

Parametry

dwDirection
UInt32
ppenumFormatEtc
IEnumFORMATETC

Zwraca

Int32

Uwagi

Aby uzyskać informacje na temat interfejsu COM, zobacz IDataObject:: EnumFormatEtc

Dotyczy