DpiPrescaleImageSourceConverter.DpiHelper Właściwość

Definicja

Pobiera DpiHelper.

protected:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::Utilities::Dpi::DpiHelper ^ DpiHelper { Microsoft::VisualStudio::Utilities::Dpi::DpiHelper ^ get(); };
protected:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::Utilities::Dpi::DpiHelper ^ DpiHelper { Microsoft::VisualStudio::Utilities::Dpi::DpiHelper ^ get(); };
protected override Microsoft.VisualStudio.Utilities.Dpi.DpiHelper DpiHelper { get; }
member this.DpiHelper : Microsoft.VisualStudio.Utilities.Dpi.DpiHelper
Protected Overrides ReadOnly Property DpiHelper As DpiHelper

Wartość właściwości

DpiHelper

Zwraca wartość DpiHelper.

Dotyczy