IVsDebuggableProjectCfg.get_Platform(Guid) Metoda

Definicja

Przestarzała metoda. Nie używaj.

public:
 int get_Platform([Runtime::InteropServices::Out] Guid % pguidPlatform);
public int get_Platform (out Guid pguidPlatform);
abstract member get_Platform : Guid -> int
Public Function get_Platform (ByRef pguidPlatform As Guid) As Integer

Parametry

pguidPlatform
Guid

Nie używaj.

Zwraca

Int32

Implementuje

Dotyczy