SExtendedTypeLib Interfejs

Definicja

Przeszedł do, aby GetService(Type) zwrócić odwołanie do IExtendedTypeLib .

public interface class SExtendedTypeLib
public interface class SExtendedTypeLib
__interface SExtendedTypeLib
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public interface SExtendedTypeLib
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("6D5140D6-7436-11CE-8034-00AA006009FA")]
public interface SExtendedTypeLib
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type SExtendedTypeLib = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("6D5140D6-7436-11CE-8034-00AA006009FA")>]
type SExtendedTypeLib = interface
Public Interface SExtendedTypeLib
Atrybuty

Dotyczy