VSSAVEFILENAMEW.pSaveOpts Pole

Definicja

Wskaźnik do IVsSaveOptionsDlg wystąpienia. Ten interfejs pokazuje okno dialogowe, w którym można wybrać dodatkowe opcje formatu zapisu.

public: Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsSaveOptionsDlg ^ pSaveOpts;
public: Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsSaveOptionsDlg ^ pSaveOpts;
Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsSaveOptionsDlg pSaveOpts;
public Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsSaveOptionsDlg pSaveOpts;
val mutable pSaveOpts : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsSaveOptionsDlg
Public pSaveOpts As IVsSaveOptionsDlg 

Wartość pola

IVsSaveOptionsDlg

Uwagi

Podpis COM

Z vsshell. idl:

Dotyczy