IBrokeredServiceContainer Interfejs

Definicja

Zapewnia metodę udąło usług IServiceBroker i dostęp do niej IServiceBroker .

public interface class IBrokeredServiceContainer
public interface IBrokeredServiceContainer
type IBrokeredServiceContainer = interface
Public Interface IBrokeredServiceContainer
Pochodne

Metody

GetFullAccessServiceBroker()

Pobiera IServiceBroker pełny dostęp do wszystkich usług dostępnych dla tego procesu z poświadczeniami lokalnymi, które są stosowane domyślnie dla wszystkich żądań obsługi. Nie należy używać tej usługi w ramach usług obsługiwanych przez brokera, która zamiast tego powinna korzystać z IServiceBroker tego, który jest przekazany do fabryki usługi.

Proffer()

Dotyczy