VsColors.ClassDesignerFieldAssociationKey Właściwość

Definicja

Pobiera klucz powiązania pola projektanta klas.

public:
 static property System::Object ^ ClassDesignerFieldAssociationKey { System::Object ^ get(); };
public:
 static property Platform::Object ^ ClassDesignerFieldAssociationKey { Platform::Object ^ get(); };
public static object ClassDesignerFieldAssociationKey { get; }
member this.ClassDesignerFieldAssociationKey : obj
Public ReadOnly Property ClassDesignerFieldAssociationKey As Object

Wartość właściwości

Object

Klucz powiązania pola projektanta klas.

Dotyczy